Contacteaza

IsoInBox
e-mail: isoinbox@gmail.com
web: www.isoinbox.ro

 

Contactati-ne pentru a obtine o oferta de consultata pentru serviciile de care aveti nevoie.

 

 

 

 • produs

  (3.4.2/ISO9000)

  rezultat al unui proces

  NOTA 1 - Există patru categorii generice de produse, după cum urmează: servicii (de exemplu transport) software (de exemplu program de calculator, dicţionar) hardware (de exemplu parte mecanică a unui motor) materiale procesate (de exemplu lubrifiant). Multe produse cuprind elemente care aparţin diferitelor categorii generice de produse. Elementul dominant este cel care determină dacă produsul este denumit serviciu, software, hardware sau material procesat. De exemplu produsul oferit automobil constă din hardware (de exemplu, anvelope), materiale procesate (de exemplu: combustibil, lichid de răcire), software (de exemplu: programul software de control al motorului, cartea maşinii) şi servicii (de exemplu, explicaţii de operare furnizate de vânzător). NOTA 2 - Serviciul este rezultatul cel puţin al unei activităţi realizate în mod necesar la interfaţa dintre furnizor şi client şi este în general imaterial. Prestarea unui serviciu poate implica de exemplu, următoarele: o activitate desfăşurată asupra unui produs material furnizat de client (de exemplu, un autoturism care urmează să fie reparat) o activitate desfăşurată asupra unui produs imaterial furnizat de client (de exemplu declaraţia de venit necesară pentru pregătirea rambursării unei taxe) livrarea unui produs imaterial (de exemplu livrarea de informaţii în contextul transmiterii de cunoştinţe) crearea unei ambianţe pentru client (de exemplu în hoteluri şi restaurante). Software-ul constă din informaţii şi este în general imaterial şi poate fi sub formă de abordări, tranzacţii sau proceduri. Hardware-ul este în general tangibil şi cantitatea sa este o caracteristică măsurabilă. Materialele procesate sunt în general tangibile şi cantitatea lor este o caracteristică continuă. Hardware-ul şi materialele procesate sunt adesea denumite bunuri. NOTA 3 - Asigurarea calităţii este în principal concentrată pe produsul intenţionat. proces unic care constă dintr-un ansamblu de activităţi coordonate şi controlate, cu dată de început şi dată de finalizare, întreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerinţelor specifice şi care include constrângeri referitoare la timp, costuri şi resurse NOTA 1 - Un proiect individual poate constitui o parte din structura unui proiect mai amplu. NOTA 2 - Pentru unele proiecte, obiectivele sunt perfecţionate şi caracteristicile produsului sunt definite progresiv pe măsură ce proiectul evoluează. NOTA 3 - Rezultatul unui proiect poate fi una sau mai multe unităţi de produs. NOTA4-Adaptatădin ISO 10006:2003.
   
 • derogare după fabricaţie

  (3.6.11/ISO9000)

  autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs care nu este conform cu cerinţele specificate

  NOTĂ - în general, o derogare după fabricaţie este limitată la livrarea unui produs care are caracteristici neconforme în cadrul unor iimite specificate pentru o perioadă de timp convenită sau o cantitate acceptată din acel produs.
   
 • concluzii ale auditului

  (3.9.6/ISO9000)

  rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, după luarea în considerare a obiectivelor auditului şi a tuturor constatărilor auditului.