Contacteaza

IsoInBox
e-mail: isoinbox@gmail.com
web: www.isoinbox.ro

 

Contactati-ne pentru a obtine o oferta de consultata pentru serviciile de care aveti nevoie.

 

 

 

 • document

  (3.7.2/ISO9000)

  informaţie împreună cu mediul său suport

  EXEMPLU - înregistrare, specificaţie, document procedură, desen, raport, standard. NOTA 1 - Mediul poate îi hârtia, discurile magnetice, electronice sau optice pentru computer, fotografia sau mostra, sau combinaţii ale acestora. NOTA 2 - Un set de documente, de exemplu specificaţii şi înregistrări este frecvent denumit documentaţie. NOTA 3 - Unele cerinţe (de exemplu cerinţa de a fi lizibile) se refera la toate tipurile de documente, totuşi pot fi cerinţe diferite pentru specificaţii (de exemplu cerinţa de a fi controlate prin revizuiri) şi înregistrări (de exemplu cerinţa de a putea fi regăsite).
   
 • audit

  (3.9.1/ISO9000)

  proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit

  NOTA 1 - Auditurile interne, uneori denumite audituri de primă parte, sunt conduse de, sau în numele organizaţiei însăşi, pentru analiza efectuată de management sau pentru alte scopuri interne, şi pot alcătui baza pentru declaraţia de conformitate a organizaţiei. în muite cazuri, în mod special în cazul organizaţiilor mici, independenţa poate fi demonstrată prin lipsa responsabilităţilor pentru activitatea care este în curs de auditare. NOTA 2 - Auditurile externe includ acele audituri numite în general de secundă şi de terţă parte. Auditurile de secundă parte sunt conduse de părţi care au un interes în organizaţie, cum ar fi clienţii sau alte persoane în numele acestora. Auditurile de terţă parte sunt conduse de organizaţii de auditare externe şi Independente, cum sunt cele care furnizează certificarea/înregistrarea conformităţii cu ISO 9001 sau ISO 14001. NOTA 3 - Atunci când două sau mai multe sisteme de management sunt auditate împreună, acesta este numit audit combinat. NOTA 4 - Atunci când două sau mai multe organizaţii cooperează pentru a audita un singur auditat, acesta se numeşte audit comun.
   
 • confirmare metrologică

  (3.10.3/ISO9000)

  ansamblu de operaţii cerute pentru a se asigura că echipamentul de măsurare este conform cu cerinţele pentru utilizarea intenţionată

  NOTA 1 - Confirmarea metrologică include în general etalonarea sau verificarea, orice ajustare sau reparare necesare şi reetalonarea ulterioară, compararea cu cerinţele metrologice pentru utilizarea intenţionată a echipamentului, precum şi orice sigilare şi etichetare cerute. NOTA 2 - Confirmarea metrologică se obţine numai dacă şi numai după ce s-a documentat şi demonstrat adecvarea echipamentului de măsurare pentru utilizarea intenţionată. NOTA 3 - Cerinţele pentru utilizarea intenţionată includ unele consideraţii cum ar fi intervalul de măsurare, rezoluţia şi erorile tolerate. NOTA 4 - Cerinţele metrologice sunt de regulă distincte de cerinţele pentru produs şi nu sunt specificate în acestea.