• mediu de lucru

  (3.3.4/ISO9000)

  ansamblu de condiţii în care se desfăşoară activitatea

  NOTA - Condiţiile includ factori fizici, sociali, psihologici şi de mediu (cum ar fi temperatură, scheme de recunoaştere a meritelor, factori ergonomici şi compoziţia atmosferei).
   
 • planificarea calităţii

  (3.2.9/ISO9000)

  parte a managementului calităţii concentrată pe stabilirea obiectivelor calităţii şi care specifică procesele operaţionale necesare şi resursele aferente pentru a îndeplini obiectivele calităţii

  NOTA - Stabilirea planurilor calităţii poate fi parte a planificării calităţii.
   
 • criterii de audit

  (3.9.3/ISO9000)

  ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe.

  NOTĂ - Criteriile de audit sunt utilizate ca referinţă faţă de care se compară dovada de audit